Administrative Staff

Daulat Vishwasta Santha's
YASHWANTRAO CHAVAN MAHAVIDYALAYA, HALKARNI
Tal. Chandgad, Dist. Kolhapur
Non -Teaching Staff List
       
Sr.No. Name of staff Designation  Library Mem. No.
1 Shri.Prashant Anappa Shende Superintendant 50
2 Shri. Bhikaji Bharamu Naik Senior Clerk 25
3 Shri.Gokul Dasharath  More Junior Clerk 24
4 Shri. Chaloba Appaji Patil Laboratary Assistant 26
5 Shri. Shripatrao Govind Kamble Laboratary Assistant 22
6 Shri. Sudhir Ganpati Giri Junior Clerk 38
7 Shri. Jadhav Suraj Baburao Junior Clerk 92
8 Shri.Ramdas Mahadev Pawar Laboratary Attendent 27
9 Shri. Manohar Appaji Kamble Laboratary Attendent 28
10 Shri. Vilas Maruti Waingade Library Atteandent 29
11 Shri. Tanaji Devba Gavasekar Library Atteandent 30
12 Shri. Govind Gundu Naik Laboratary Attendent 33
13 Shri. Prakash Narayan Bagadi Laboratary Attendent 32
14 Shri. Sandip Ishwar Patil Laboratary Attendent 34
15 Shri. Bashir Adam Shaha Laboratary Attendent 35
16 Shri.Yuvraj Narayan Rod Laboratary Attendent 36
17 Shri. Nandkumar Devappa Bokade Laboratary Attendent 39
18 Shri.Pail Deelip Vasant Laboratary Attendent 84
19 Shri. Sanjay Satuppa Kamble Peon 31
20 Shri. Altaf Abbas Makandar Peon 37
21 Smt. Madhuri Krishna Patil Peon 40
22 Shri.Naik Parashram Pandurang Peon 93
23 Shri.Sawant Pradip Mahadev Peon 95
24 Shri.Patil Sujit Satupa Peon 85
25 Shri.Bagadi Rajaram Chudappa Peon 86
26 Shri.Chavan Abhijeet Pandurang Peon 73
27 Shri.Pawar Jotiba Narayan Peon 94