शैक्षणिक वर्ष २०२१- २२ करिता महाविद्यालयात बी.ए. / बी.कॉम. /बी.एस्सी च्या सर्व वर्गांचे प्रवेश सुरु आहेत. विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयाशी संपर्क साधावा.

Events

NSS

Social Activities run by our college

  • Blood donation camps
  • Environmental Awareness
  • Save Girl Child
  • He

Seminar, Conference & Workshop